Slutpuds

Efter endt grundpudsning bør der slutpudses med en visuel og funktionel god løsning. Slutpudset findes i mange forskellige strukturer, farver og kornstørrelser, – desto finere kornstørrelse der bruges, desto større krav stilles der til, at grundpudset er helt lige og plan for at bliver en flot visuel løsning. Herudover bør der også tages hensyn til hvilket miljø facaderne befinder sig i, for derved at blive en god funktionel løsning, både hvad angår typen af puds, kornstørrelse og om hvorvidt den skal være algehæmmende eller ej. Dansk FacadePuds hjælper gerne med korrekt valg, og informationer på produkterne.

Viser 8 resultater