Net & Profiler

I forbindelse med reparation og renovering af facader, har man mulighed for at indsætte net i grundpudset, og på den måde undgå, at der opstår revner i murværket. Armeringsnettet suppleres med hjørneprofiler ved vinduer/døre og ydre hjørner, for at sikre lige og stærke hjørner, go facader uden svagheder. Der skal altid være ca. 100 mm. overlap i nettet, og diagonal armering ved vinduer og døre, som sikre at der ikke er nogen svage steder i facaden. Disse profiler og net, sikre at det samlede resultat i en facaderenovering bliver langtidsholdbart og pænt.

Viser 6 resultater